Някои семейства се оплитат в негативни модели, когато започват да отговарят и да реагират един на друг по начини, които увековечават проблемите. Те спорят по вредни начини, които водят до крайна враждебност в семейната среда. Някои членове на семейството може да станат емоционално откъснати.

С подкрепата в семейната консултация, членовете на семейството ще могат да разберат основните причини за негативните цикли и да създадат нови положителни  взаимодействия, където всеки да се чувства свързан, обичан, изслушван и разбиран.