Основата в индивидуалното консултиране е терапевтичната връзка, съществен елемент за процъфтяването на лечебния процес. Тази подхранваща връзка създава усещане за безопасност, разбиране и подкрепа, като в крайна сметка насърчава самооткриването и личностното израстване.

В easytherapy създавам неосъждаща, съпричастна среда, в която клиентите се чувстват насърчени да споделят най-дълбоките си страхове, притеснения и стремежи. Изграждайки тази основа на доверие, се опитвам ефективно да насочвам клиентите към самоосъзнаване чрез което да  улеснят разрешаването на неразрешени проблеми, които могат да попречат на напредъка им.