Груповата психотерапия е форма на психотерапевтична практика при която всеки участник си взаимодейства с терапевта и останалите участници в групата. Съществуват множество терапевтични групи в зависимост от целите които се преследват. Един от най – важните елементи в груповото консултиране е споделянето, даването и получаването на обратна връзка. Доказано е, че когато страдащите са заедно те се възстановяват по-бързо поради взаимното влияние.