Ако вие и вашият партньор имате проблеми с ефективната комуникация или разрешаването на конфликти по здравословен и продуктивен начин, терапията за двойки може да помогне.

Терапията за двойки може да помогне на двойките да идентифицират и да се справят с основните проблеми, които може да причиняват проблеми във връзката им. Те могат да включват минали травми, неудовлетворени емоционални нужди и други предизвикателства, които може да е трудно да обсъдите и да се справите сами.

Без значение какъв може да е проблемът, важно е да запомните, че взаимоотношенията изискват работа. С усилия и разбиране много двойки успяват да преодолеят и най-трудните предизвикателства.